• Bulgarian
  • English
 
 
Начало
За Нас

Image   Фирма “Грибаш” ООД е създадена през 1997г. и регистрирана  в Пазарджишкият окръжен съд с решение  по  Фирмено дело №1150/1997г. Дружеството започва дейността си със закупуване на поточна линия за производство на боза от тогавашният Хранително-вкусов комбинат в гр.Пещера и монтажа и в изцяло преустроената за тази цел сграда, отговаряща на всички нормативни изисквания. За изтеклите вече над 12 /дванадесет/ години многократно и методично се извършват модернизации, както на оборудването така и на самият цех.

   Благодарение на постоянството и влаганата енергия от ръководството на дружеството и персонала продукта боза “ГРИБАШ” още от появяването си до днес е лидер и символ в региона. Високото качество на продукта се дължи както на съхранените изцяло традиции в това производство, така и на въведената през 2006г. система по управление безопасността на храните НАССР.

   “ГРИБАШ” ООД  притежава собствена автобаза и добре поддържан значителен автопарк благодарение на което бозата ”ГРИБАШ” се предлага не само на регионално ниво, а и в цялата родопска област, Пазарджик и областта.

   От няколко години извършваме редовна доставка на боза за Испания и Кипър, а съвсем от скоро и за Великобритания.

   Партньори сме и с някои от големите хранителни вериги у нас като "Кауфланд" и др.

   От самото си създаване до днес дружеството стриктно спазва всички нормативни изисквания и регистрационни режими касаещи производството на боза. От 2001г.  “ГРИБАШ “  ООД  е член на  Българската търговско-промишлена палата бюро ЕАН.

 
 
  Advertisement